Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kailan ba ako makatanggap ng alerto sa email galing sa iyong serbisyo?

Makakatanggap ka ng alerto na email kung ang website mo o server ay DOWN. Kung bumalik na ito sa UP, makakatanggap ka rin ng notipikasyon.