Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Nagmamanman ba kayo galing sa ibat-ibang mga lokasyon?

Oo, nagmamanman kami galing sa isang network ng pagmamanman mula sa iba't-ibang dako ng mundo.

Sa isang panahon, ang isa sa mga istasyon ay magsusuri ng iyong website o server. Kung makakakita ito ng error, ang ibang istasyon na naman ang titiyak sa resulta. Ang lahat na nauulat na downtime ay kumpirmado ng hindi bababa sa 2 istasyon, ito ay upang maiwasan ang mga maling alarma.

Habang lumalaki ang organisasyon namin, patuloy naming dadagdagan ang ang mga istasyon sa pagmamanman sa iba't-ibang lokasyon sa buong mundo para lalong lalaki ang nasasaklawan ng aming serbisyo.