Frequently Asked Questions (FAQ)

2. Paano ninyo nalalaman na ang website o server ay down?

Ang mga ping test ay pumapalya tuwing:

 • Ang server mo ay hindi maaring mabisitahan o mabuksan sa pamamagitan ng Internet o
 • nag-time out ang mga Ping request

Ang mga web server test ay pumapalya kung:

 • Ang web server mo ay hindi maaring mabisitahan o mabuksan sa pamamagitan ng Internet o
 • Ang web server mo ay hindi tumatakbo, ibig sabihin ay hindi kami maka-konek sa port 80 o
 • The web server is running but does not respond to requests or returns invalid HTTP responses (according to HTTP specification)

Ang TCP port test ay pumapalya kung:

 • Ang server mo ay hindi maaring mabisitahan o mabuksan sa pamamagitan ng Internet o
 • Ang server mo ay hindi tumatakbo, ibig sabihin ay hindi kami maka-konek sa tinutukoy na port

Ang website test ay pumapalya kung:

 • Ang URL ay hindi pwedeng mabisitahan sa Internet o
 • Hindi natukoy o mali ang Username/password o
 • Ang required keywords ay hindi nakikita sa web page o
 • Ang excluded keywords ay nakikita sa web page