Frequently Asked Questions (FAQ)

9. Bakit may nakikita akong maraming maikling downtime?

Kung marami kang nakikitang maikling downtime, ito ay maaaring dulot ng short-term network connectivity problems tulad ng congestion, BGP routing failure, peering network failure, atbp.

Ang mga problemang ito ay karaniwang nangyayari pero bihira lang na mahalata o ma-detect dahil sa kaiklihan ng durasyon. Pabagu-bago ang repitasyon ng mga problemang ito depende sa kalidad ng iyong network. May mga kustomer kaming hindi nagkakaroon ng downtime sa loob ng isang taon at meron ring iba na nagkakaroon ng maikling downtime kada ilang araw. Lahat ng mga pag-uulat ay tama ayon sa system log namin.

Para maiwasang makatanggap ng short-term connectivity problem, pwede kang mag-tukoy ng threshold para ang matatanggap mong mga alerto ay ang sa mga downtime lamang na lumampas sa tinukoy mong threshold. Halimbawa, kung ang pagitan ng pagmamanman ay 5 minuto, pwede mong i-specify na makatanggap lang ng mga alerto ukol sa downtime na lampas 10 minutos. Nakakatulong ito para mabawasan ang mga hindi kinakailangang alerto.

To set a notification threshold:

  1. Mag-login sa iyong account
  2. Go to Contacts
  3. "Edit" the desired contact
  4. set to "notify after X consecutive errors"