Frequently Asked Questions (FAQ)

11. Ano ang dapat ko'ng punahin kung gumagamit ako ng PING?

  1. Ang aming mga Ping Test ay maaaring mapagkamalan bilang "port scanning" ng iilang Intrusion Detection Systems (IDS). Ang aming mga server ay gumagamit ng standard na Operating System "ping" utility, na hindi "intrusive" ang katangian.
  2. HUWAG po kayong gumamit ng ping test kung gumagamit ka ng shared na IP hosting dahil hindi eksklusibong para sa iyo lang ang IP na ito. Ok lang kung maski na shared hosting ang ginagamit mo basta mayroon kang dedicated IP address na nakalaan.