Frequently Asked Questions (FAQ)

12. Paano ko manmanan ang ASP/PHP/JSP/Coldfusion?

Minsan-minsan, ang scripting engine ay maaaring pumalya ngunit ang web server ay maaring makatakbo pa rin ng walang problema. Samakatuwid, sa pagmomonitor ng web server port lang, hindi ka mabibigyang-alam ukol sa mga error sa script.

Para manmanan ang mga scripts, mangyari lamang na mag-login sa iyong account, i-click ang "Magdagdag ng Test" at piliin para magmanman ng website. Ilagay ang URL ng script (ang may karugtong na .asp, .php, .jsp., o .cfm) at magtukoy ng ilang keywords na nakalagay sa web page.

Sa tuwing ang script ay nagbibigay ng error, ang sistema namin ay magpapadala sa iyo ng notipikasyon dahil hindi na matatagpuan pa ang keywords sa tuwing mangyayari ito.