Frequently Asked Questions (FAQ)

13. Paano ko mamanmanan ang mga database server na nasa likod ng firewall?

Gamitin mo ang iyong piniling web programming language (hal. ASP, JSP, PHP, Coldfusion, Perl) para lumikha ng script na siyang magkokonek sa database server at siyang gagawa ng simple na query. Kung ang query ay matagumpay na naisagawa, ang script ay magbibigay ng resulta tulad ng "Database server is UP"

Pagkatapos, pumunta sa Monitoring -> Magdagdag ng Test at piliin para magmanman ng website. Ilagay ang URL sa script at itukoy ang required keyword "Database server is UP". Kung hindi matagpuan ng sistema namin sa loob pahina ang keyword, magbibigay-alam ito sa iyo at malalaman mo na ang database server ay down.