Frequently Asked Questions (FAQ)

15. Paano ko ipapakita sa website ko ang uptime statistics ng website/server ko?

Mangyari lamang po na mag-login kayo sa inyong account at pumunta sa "Report" -> "Pampublikong Report" at sundin ang lang mga pamamaraang nandoon.

Pwede kang gumawa ng link deretso sa URL ng pampublikong report o lumikha ng "invisible" iframe sa web page para isali ang pampublikong report.

Halimbawa:

<iframe src="your_public_report_url" scolling="no" align="center"
height="400" width="300" border="0" frameborder="0">
</iframe>