Frequently Asked Questions (FAQ)

3. Paano ko magagamit ang paraan ng pagbayad gamit ang "mga pundo"?

Makakadagdag ka ng pundo sa iyong account tulad lang ng pagdagdag ng pundo mo sa iyong account sa banko. Maingat naming tinatago ang iyong mga pundo at maaaring ninyo itong gamitin sa pagbili ng kahit anong serbisyo galing sa amin. Kung ang pundo ninyo ay bumaba na, magpapadala kami ng mga paalaala para makargahan mo uli ang iyong pundo para sa mga napipintong babayaran.

Tandaan lamang po na ang pagdagdag ng pundo ay hindi kusa o automatikong magsususkribi sa iyo sa aming mga serbisyo. Kailangan mo pa ring mag-signup at mag-suskribi at piliin kung gagamitin mo ba ang mga pundo sa iyong account.