Frequently Asked Questions (FAQ)

3. Will your monitoring activity consume my website/server bandwidth noticeably?

Ang aming pagmamanman ay hindi kukonsumo ng malaking bandwidth dahil ang sistema namin ay gumagamit ng "HEAD method" para kumuha ng mga headers lamang (para sa mga website at server HTTP test). Ipagpalagay mong ang bawat request+response ay kumokonsumo ng 500 bytes, ang bandwidth na makukonsumo ayon sa pagitan ng pagmamanman ay:

  • 1 minutong pagitan - 20MB buwan-buwan
  • 2 minutong pagitan - 10MB buwan-buwan
  • 3 minutong pagitan - 6.87MB buwan-buwan
  • 5 minutong pagitan - 4.12MB buwan-buwan
  • 10 minutong pagitan - 2.06MB buwan-buwan
  • 15 minutong pagitan - 1.37MB buwan-buwan
  • 30 minutong pagitan - 0.69MB buwan-buwan
  • 60 minutong pagitan - 0.34MB buwan-buwan

Karamihan ng mga hosting plan ay naglalaan ng mas higit pang bandwidth kaysa nito, kaya ang epekto ng pagmamanman o monitoring sa iyong bandwitdh ay hindi na napapansin.