Frequently Asked Questions (FAQ)

5. Paano ko i-setup ang reseller site ko? Kailangan ko pa bang mag-upload ng file?

Hindi mo na kailangang mag-upload ng alinmang file; kami na po ang gagawa at mag-host ng iyong reseller site. Mangyari lamang po na aktibahin "ang ipakita ang private-labelled nga mga nilalaman" sa iyong reseller setting at nang ikaw ay magkakaroon agad ng reseller site na ganito.