Frequently Asked Questions (FAQ)

7. Sino ang magbibigay ng suporta?

Ang lahat ng paghiling ng suporta ay pupunta sa iyo. Tutulungan mo sila kung kaya mo. Para sa mga problema o isyu na hindi mo kaya, i-PASA mo lang ang kanilang mensahe sa amin para ma resolba namin. Hindi kami diretsong nagbibigay ng suporta sa iyong mga kliente para maipagpatuloy ang aming "anonymity".