Frequently Asked Questions (FAQ)

6. Paano ko malalaman na ang serbisyo nyo ay kasalukuyang ginagamit para mamonitor ang website o server ko?

Kung ang aming user ay gumagamit ng website test or web server test, makikita mo ang "monitor.tierrahosting.com/monitored-by-user-xxxx" bilang referrer sa web server log, kung saan ang xxxxx ay ang pangalan ng user na siyang nagsimula ng pagmamanman.

Para sa ibang test, kailangan mong tingnan at i-check ang iyong router log ng kahit anong traffic (ICMP, SYN, at iba pa) na galing sa amin.