Frequently Asked Questions (FAQ)

7. Parang may ibang taong gumagamit ng serbisyo ninyo para manmanan ang website o server ko!

Gamitin nyo lang po ang program na ito para malaman kung sino ang nagmomonitor ng server ninyo.