SMS & Email notificatie

Ons systeem kan u verwittigen via SMS of e-mail wanneer uw website of server een probleem heeft. Een voorbeeld van deze waarschuwing kan u onderstaand vinden:

Onderwerp: Mijn website is DOWN
Aan: u@uwbedrijf.be

Mijn bedrijfswebsite
DOWN op 27/02/2005 03:55 AM (US/Eastern)
Fout: kan niet verbinden met poort 80

Een waarschuwing bevat de naam van uw website of server, de huidige status, het tijdstip van de gebeurtenis in uw lokale tijdzone en de toepasselijke foutboodschap.

Test SMS-waarschuwing

Telefoonnummer
(landcode)
(netwerkprefix)
(GSM-nummer)
Voorbeelden:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (gebruikt u T-mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456

By entering your number, you agree to receive SMS at the phone number provided.
Toegangscode (numeriek)

Test E-mailwaarschuwing

Om emails die niet worden ontvangen verder te onderzoeken, verander het afzendadres naar een adres buiten de site om bounces te ontvangen.