Nhận tiền thưởng bằng cách tham gia Tierra Hosting chương trình cộng tác

Thiết lập thu nhập ổn định bằng cách giới thiệu khách hàng với chúng tôi. Bạn chỉ cần tập trung vào kinh doanh, còn chúng tôi sẽ lo hết việc vận hành dịch vụ và hỗ trợ khách hàng cho bạn. Với mỗi khách hàng duy trì dịch vụ hàng năm, là bạn đã được hưởng lợi trên hóa đơn của khách hàng này. Hoàn toàn không tốn thời gian, mà bạn lại có được nguồn thu nhập ổn định!

Thu nhập của bạn sẽ là bao nhiêu?

  • Nhận 10% huê hồng trên mỗi hóa đơn đã thanh toán từ những khách hàng mà bạn đã giới thiệu.
  • Nhận điểm thưởng của USD $10.00 bằng cách tham gia chương trình cộng tác viên ngay hôm nay!
Số lượng khách hàng Tổng huê hồng
1 USD $45.00
2 USD $90.00
5 USD $225.00
10 USD $450.00
20 USD $900.00
50 USD $2250.00
  • Áp dụng cho mỗi hóa đơn thanh toán USD $15.00 hàng tháng, trong 30 tháng.

Hoạt động thế nào?

  • Tham gia chương trình cộng tác viên.
  • Hãy đặt liên kết đến link cộng tác viên trên website của bạn, mạng xã hội hoặc các kênh tiếp thị khác.
  • Hệ thống sẽ ghi nhận liên kết giới thiệu từ bạn ngay trên website.
  • Bạn sẽ nhận được huê hồng trên mỗi hóa đơn thanh toán định kỳ từ các khách hàng mà bạn đã giới thiệu.
  • Bạn có thể chuyển ngay USD $25.00 khi huê hồng đạt tiền quỹ.

Lưu ý:

  • Đừng spam - nếu không hệ thống sẽ tự động kết thúc cộng tác với bạn.
  • Vui lòng không tự tạo ra tài khoản mới với link cộng tác viên của chính bạn.

Cách tham gia?