So sánh nhóm thành viên

Chức năng Tài khoản Free Tài khoản Professional
Khoảng thời gian giám sát 60 phút 1 tới 60 phút (lựa chọn)
Giám sát nhiều địa điểm
Email contact 1 Không giới hạn
SMS contact Không Không giới hạn, có tính phí phí cho mỗi tin nhắn của USD $0.25
Thông tin Push Không Không giới hạn
Tùy chọn thông báo Không Template thông báo, và các chức năng tùy chọn
Lập lịch bảo trì Không
Duy trì báo cáo 1 năm Thời gian thực hiện
Hỗ trợ kỹ thuật Không
Báo cáo công khai Có, không chỉnh sửa, không RSS Có, có thể chỉnh sửa, hỗ trợ RSS
Tham gia vào chương trình xếp hạng Uptime Không
Phù hợp cho Website cá nhân Website doanh nghiệp
Giá Free! Giám sát: từ USD $2.00/tháng
Thông báo SMS: USD $0.25/SMS

Đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được tặng thời gian sử dụng 14 ngày miễn phí thử nghiệm với các chức năng của thành viên Professional. Khi hết thời hạn thử nghiệm, tài khoản của bạn sẽ chuyển về nhóm thành viên Free (không còn sử dụng được các chức năng đặc biệt của nhóm thành viên Professional nữa), bạn cũng có thể nâng cấp lên nhóm thành viên Professional để tiếp tục sử dụng các chức năng đặc biệt.