Hỏi Đáp (FAQ)

Giám sát & Cảnh báo

 1. Khi nào thì nhận được email cảnh báo từ dịch vụ?
 2. Làm sao nhận biết được website hoặc server bị down?
 3. Bạn gửi cảnh báo qua SMS?
 4. Cách đăng ký thêm thông tin push?
 5. Nên sử dụng dịch vụ push nào?
 6. Làm sao để biết được là dịch vụ đang giám sát website hoặc server của mình?
 7. Dường như có người đang sử dụng dịch vụ của bạn để giám sát website hoặc server của tôi!
 8. Tại sao tôi nhận được những cảnh báo trái ngược nhau (thông báo UP tới trước cảnh báo DOWN)?
 9. Tại sao tôi có nhiều short downtime?
 10. Vì sao nhận được báo lỗi "unknown host xxx" trong khi vẫn có thể truy cập vào website/server của mình?
 11. Tôi phải làm gì khi dùng lệnh PING?
 12. Làm thế nào để có thể giám sát ASP/PHP/JSP/Coldfusion?
 13. Làm thế nào để có thể giám sát cơ sở dữ liệu server có dựng firewall?
 14. Làm thế nào để giám sát website đã được bảo vệ bằng password?
 15. Làm thế nào để thể hiện các thống kê website/server uptime trên trang web của mình?
 16. Làm thế nào để tạm ngưng giám sát cho các downtime đã biết trước?
 17. Làm thế nào để gửi yêu cầu reboot đến nhà cung cấp của tôi khi bị downtime?
 18. Làm sao để tránh các giám sát bị đếm vào website stats (thống kê web)?
 19. Tôi đang dùng mạng T-Mobile USA và không thể nhận được SMS từ dịch vụ giám sát.

Kỹ thuật

Thanh toán

Lĩnh vực khác

Reseller