Bắt đầu chào bán dịch vụ Giám sát Website trong 60 phút!

Bất kỳ ai sở hữu website hoặc server muốn được giám sát. Hãy khám phá thị trường tiềm năng đầy lợi nhuận! Hợp tác bằng chương trình reseller để cung cấp dịch vụ giám sát website cho các chủ sở hữu website/server, lập trình viên, quản trị hệ thống mạng, nhà thiết kế web, chủ doanh nghiệp...

Thương hiệu riêng

 • Dùng domain hoặc subdomain riêng của bạn
 • Dùng logo riêng của bạn bất kỳ chỗ nào trong website và email

Điều chỉnh Website

 • tenmiencuaban.com
 • tenmiencuaban.com
 • Sử dụng chức năng ready để tạo đầy đủ nội dung website hoặc chỉ thể hiện một trang đăng nhập đơn giản
 • Có thể thay đổi website them và chỉnh sửa dễ dàng (CSS, fonts, colors...)

Demo

Hóa đơn tự động

 • Tích hợp đầy đủ với PayPal và 2checkout
 • Các khách hàng sẽ thanh toán qua website và được sử dụng ngay lập tức mà không cần liên hệ với bạn
 • Ngoại tệ thanh toán từ khách hàng tùy thuộc vào lựa chọn của bạn (USD, CAD, GBP, AUD, EUR...)
 • Bạn cũng có thể tự lập trình hệ thống hóa đơn để tích hợp

Chức năng khác

 • Demo, thử nghiệm miễn phí & rất nhiều tài khoản Free dành cho khách hàng của bạn
 • API đã có thể sử dụng để điều chỉnh hóa đơn
 • Với hệ thống reseller đa tầng - bạn có các khách hàng reseller của riêng bạn, và các reseller này cũng có thể có các khách hàng reseller của riêng họ.

Bảng giá

Item Giá thông thường của chúng tôi Giá bán cho bạn sau khi 15% Chiết khấu Reseller và 0-40% Khối lượng Chiết khấu Giá bán của bạn cho khách hàng
1-phút khoảng thời gian giám sát USD $12.00 USD $6.12 - USD $10.20 Bạn tự quyết định
2-phút khoảng thời gian giám sát USD $7.00 USD $3.57 - USD $5.95 Bạn tự quyết định
3-phút khoảng thời gian giám sát USD $5.00 USD $2.55 - USD $4.25 Bạn tự quyết định
5-phút khoảng thời gian giám sát USD $3.00 USD $1.53 - USD $2.55 Bạn tự quyết định
10-phút khoảng thời gian giám sát USD $2.50 USD $1.28 - USD $2.13 Bạn tự quyết định
15-phút khoảng thời gian giám sát USD $2.00 USD $1.02 - USD $1.70 Bạn tự quyết định
SMS (mỗi dư số)* USD $0.25 USD $0.25 Bạn tự quyết định
Phí đăng ký reseller* USD $35.00 USD $35.00 Bạn tự quyết định
 • Giảm giá tính trên tổng số dịch vụ bạn cung cấp. Bán được càng nhiều dịch vụ, bạn nhận được giảm giá càng lớn.
 • * Chiết khấu KHÔNG áp dụng cho số dư SMS và lệ phí đăng ký reseller.

Chi phí là bao nhiêu?

 • Chỉ trả phí kích hoạt một lần (duy nhất USD $35.00). Sẽ không tính phí duy trì tài khoản reseller.
 • Thanh toán theo cách của bạn - bạn chỉ trả phí dịch vụ khi khách hàng trả phí cho bạn.
 • Bảng giá linh động với nhiều hình thức giảm giá. Tính gộp 15% chiết khấu cho reseller và 40% chiết khấu cho tổng số lượng, bạn có thể được giảm giá tổng cộng lên đến 49%!

Cách tham gia?